Посилання на доступні джерела інформації про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії:

http://necu.org.ua/energy/

© 2017 ЗЕВС ТРЕЙДІНГ